เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2 5 ปี 2567 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 นครสวรรค์

วันที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา thirteen.30 น. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อ.. วันที่ 22 ก.พ. sixty seven เวลา 09.30 น. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด.. sixty seven เวลา thirteen.30 น.

1 min read