เศรษฐกิจ ไทย เศรษฐกิจในประเทศไทย ไทยรัฐออนไลน์

และ แนวทางที่ eight คือ หากจะให้ดีกว่านั้น อัตราดอกเบี้ยควรมีการปรับลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือน.

1 min read