เศรษฐกิจ ไทย เศรษฐกิจในประเทศไทย ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ

และ แนวทางที่ eight คือ หากจะให้ดีกว่านั้น อัตราดอกเบี้ยควรมีการปรับลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือน.

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ